BLOG

November 21, 2017

תכנון בית הוא אומנות לכל דבר. כל בית מביא איתו את ההשראה והרעיונות הייחודיים שלו. זהו תהליך מורכב מאוד וקל להתפטות להעתיקו לבית אחר, כמובן, עם שיפוצים קלים לפי דרישות הלקוח.  אני לא עובד כך. התהליך שלי מול הלקוח הוא ארוך, מפורט, לעיתים אפילו חודרני. אני יוצר פרוגרמה ממ...

Please reload